Search results

25 - 36 of 2201 for "edward jones"

25 - 36 of 2201 for "edward jones"

 • ATKIN, JAMES RICHARD (1867 - 1944), cyfreithiwr a barnwr llwyddiant ei bractis cyfraith fasnachol yn ddyledus i ddylanwad ei feistr Thomas Edward Scrutton yn ystod ei dymor prawf; yn y pen draw bu'r ddau'n gydfarnwyr yn Llys yr Apêl. Ar ôl dros ugain mlynedd fel bargyfreithiwr, daeth Atkin yn farnwr yn adran Mainc y Brenin o'r Uchel Lys yn 1913 a chafodd ei urddo'n farchog. Yn 1919, fe'i penodwyd yn Arglwydd Ustus Apêl ac yn aelod o'r Cyngor Cyfrin, ac yn y
 • ATKIN, JAMES RICHARD (Barwn Atkin), (1867 - 1944), barnwr leygwyr nad oedd yn amcanu myned yn gyfreithwyr. I'r un amcan ysgrifennodd ragymadrodd i lyfr Dr. Edward Jenks ar gyfraith Lloegr. Atkin oedd cadeirydd y ddirprwyaeth a benodwyd gan yr Arglwydd Ganghellor Sankey i ystyried sefyllfa gyfoes addysg yn y gyfraith. Dywedai nad oedd yr un esgus am nad oedd i'r gyfraith yr un pwysigrwydd mewn addysg gyffredinol ag oedd yn bod yn amser Fortescue, Locke, a
 • ATKIN, LEON (1902 - 1976), gweinidog yr Efengyl Gymdeithasol ac ymgyrchydd dros y difreintiedig yn ne Cymru . Cythruddwyd arweinyddion y Synod a threfnwyd i'w symud i Gernyw, ond gwrthododd Atkin dderbyn eu dyfarniad. Clywodd Parchg. Edward Morgan, gweinidog gyda'r Annibynwyr yng Nghaerdydd, am wrthodiad Atkin ac awgrymodd i nifer o eglwysi Annibynnol eu bod yn ei wahodd atynt yn weinidog. Daeth gwahoddiadau o Aberpennar, Abertawe ac Elái yng Nghaerdydd. Derbyniodd Atkin y capel gwanaf o'r tri, sef St Paul yn
 • AWBREY, WILLIAM (c. 1529 - 1595), gwr o'r gyfraith sifil betisiynau a chwestiynau cyfreithiol a anfonwyd iddo fel ' Master of Requests ' gan Burghley a'r Cyfrin Gyngor. Yr oedd Cymry eraill o gyfreithwyr yn cydeistedd ag ef pan oeddid yn dyfarnu ar rai o'r materion cyfreithiol pwysicaf - Cymry fel Dr. Thomas Yale, David Lewis, a Henry Jones (bu farw 1592), rheithor Llanrwst (1554) a Llansannan (1561), a chylch-ganon Llanelwy (1560). Bu Awbrey 'n A.S. dros
 • BACON family, perchenogion gweithydd haearn a glo gwerthodd y cwbl o'i hawliau mwnawl yn Cyfarthfa i Richard Crawshay am £95,000. Bu farw yn Aberaman, 11 Awst 1827. Mab iddo ef oedd ANTHONY BACON III, sef y Cadfridog Bacon (1796 - 1864). Priododd ef Charlotte Mary, ail ferch Edward Harley, 5ed iarll Oxford. Treuliai THOMAS BACON lawer o'i amser yn Aberaman; bu 'Llyfr Aneirin' yn eiddo iddo ar un adeg - gweler Bulletin of the Board of Celtic Studies, xi
 • BAILEY family Glanusk Park, Bailey I fel barwnig ac yn ystad Glanusk gan ei wyr, Syr JOSEPH RUSSELL BAILEY (1840 - 1906), yr ail farwnig; gwnaethpwyd ef yn farwn Glanusk yn 1899. Gwnaeth ychwanegiadau pwysig at Hist. of Brecknocks (Theophilus Jones). Dilynwyd yntau gan ei fab, Syr JOSEPH HENRY RUSSELL BAILEY (1864 - 1928), ail farwn Glanusk.
 • BAKER, DAVID (1575 - 1641), ysgolhaig Benedictaidd a chyfriniwr gweld y cofysgrifau; rhoddwyd trefn ar y defnyddiau hyn gan ei gyfaill John Leander Jones (1575 - 1636), ac y maent yn parhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell o bwys. Gadawodd ar ei ôl draethodau anorffenedig ar hanes eglwysig a chyfraith Lloegr, ynghyd a gweithiau ar ddiwinyddiaeth a chyfriniaeth y mae gan aelodau ei urdd feddwl uchel ohonynt. Rhydd ei hunangofiant (a ysgrifennwyd yn 1637-8) inni
 • BAKER, WILLIAM STANLEY (1928 - 1976), actor a chynhyrchydd yn 1949 dechreuodd pethau wella - cafodd ran yn nrama Terence Rattigan, Adventure Story (1949), ffilm gomedi Derek Twist All Over Town (1949), a rhan nas clodrestrwyd yn y ffilm dditectif Obsession (1949) a gyfarwyddwyd gan yr Americanwr alltud Edward Dmytryk. Ymunodd Baker â'r Middlesex Repertory Theatre hefyd. Ar ddechrau'r 1950au, cyfunodd ffilm a theatr gydag actio teledu gan greu portffolio o
 • BALLINGER, Syr JOHN (1860 - 1933), llyfrgellydd cyntaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru James 'Ifano' Jones a'r Athro Thomas Powel i'w helpu a'i gyfarwyddo. Gyda chymorth ' Ifano ' Jones fe drefnodd i gyhoeddi yn 1898 gatalog o lyfrau Cymreig y llyfrgell; gwelir arwyddion o help gwerthfawr ' Ifano ' hefyd yn y pethau a gyhoeddwyd gan neu dros Ballinger ar y Ficer Prichard (1899), gwasg argraffu Trefecca (1905), a The Bible in Wales (1906). Wedi i Ballinger gael y fath lwyddiant gyda'r
 • BANCROFT, WILLIAM JOHN (1871 - 1959), chwaraewr rygbi a chriced Gymru yn erbyn yr Alban yn Chwefror 1890 pan anafwyd y dewis cyntaf, Tom England o Gasnewydd. Aeth Bancroft ymlaen i ennill 33 o gapiau yn ddi-dor rhwng 1890 ac 1901, record na thorrwyd tan 1954 gan Ken Jones (Casnewydd). Yr oedd yn gefnwr digymar, a chanddo lygaid craff a dwylo diogel y cricedwr profiadol: treuliai oriau maith yn perffeithio'i gicio, a chic gosb adlam o'i eiddo a enillodd y gêm yn
 • BARKER family, arlunwyr enwog; yr oedd ei wyrion THOMAS JONES BARKER a JOHN JONES BARKER, meibion ei fab Thomas Barker, Bath, yn baentwyr hefyd. THOMAS BARKER (1769 - 1847), arlunydd Celf a Phensaernïaeth Mab Benjamin Barker, Pontypwl; ganwyd yn Trosnant, Pontypwl, yn 1769. Dangosodd dalent arlunydd yn gynnar yn ei oes, ac ymsefydlodd yn Sion Hill House, Bath, lle y daeth yn boblogaidd. Aeth i Rufain yn 1790 ac aros yno dair
 • BARNES, EDWARD, bardd a chyfieithydd llyfrau crefyddol yn ail hanner y 18fed ganrif Ganwyd yn Llanelwy, a bu'n athro ysgol yno. Yn ôl Josiah Thomas Jones yn Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru trodd yn Fethodist, a bu fyw am flynyddoedd yn Sir Drefaldwyn, a chroesawai yno bregethwyr teithiol i'w dy. Ceir dwy garol blygain o'i waith ynghyd a cherdd yn erbyn medd-dod a cherdd yn erbyn bydol chwantau yn Cyfaill i'r Cymro, sef casgliad William Hope, Mostyn, a argraffwyd yng