Search results

2197 - 2201 of 2201 for "edward jones"

2197 - 2201 of 2201 for "edward jones"

  • YARDLEY, EDWARD (1698 - 1769), archddiacon Ceredigion
  • YATES, WILFRID NIGEL (1944 - 2009), archifydd a hanesydd symud ymlaen yn y byd academaidd, ac yn 1971 cafodd swydd fel archifydd yn Archifdy Sir Gaerfyrddin dan Major Francis Jones. Yn 1973, ar adeg ad-drefnu Sir Gaerfyrddin yn rhan o sir newydd Dyfed, symudodd Yates i North Tyneside, lle sefydlodd archif yn Llyfrgell North Shields, a ddaeth wedyn yn rhan o Wasanaethau Archifau Tyne and Wear. Yn 1975 daeth yn bennaeth ar Archifau Dinas Portsmouth ac yn 1980
  • YORKE, PHILIP SCOTT (1905 - 1976), Sgweiar Erddig, ger Wrecsam, Dinbych yn ail-law. Ni thaflwyd dim i ffwrdd gan deulu'r Yorkiaid. Pan gliriwyd cypyrddau'r ty cyflwynwyd dros 15,000 o ddogfennau i Archifdy Clwyd. Bu farw Philip Yorke yn eglwys Pen-y-lan, 2 Gorffennaf 1978, wedi iddo frysio yno ar ei feic ar fore Sul poeth. Claddwyd ei lwch ym mynwent eglwys Marchwiel. Y mae cofeb iddo o waith Jonah Jones yn yr eglwys.
  • YOUNG, JAMES JUBILEE (1887 - 1962), gweinidog (B) yn y City Temple, Llundain, yn 1922, yn y Central Hall, Lerpwl, yn 1923, a'r oedfa Gymraeg yn Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr yng Nghaerdydd, 1924. Bu'n llywydd Cymanfa Penfro, 1929, a llywydd Undeb Bedyddwyr Cymru, 1946. Bu farw 23 Ionawr 1962 gan adael gweddw Mya (ganwyd Jones, o Gapel Rhondda) ac un mab.
  • YSTUMLLYN, JOHN (d. 1786), garddwr a goruchwyliwr tir Y mae'r hyn sy'n hysbys ynghylch John Ystumllyn yn deillio gan mwyaf o waith Robert Isaac Jones (Alltud Eifion), a gyhoeddodd lyfryn yn 1888 sy'n adrodd ei hanes o dan y teitl John Ystumllyn, neu, 'Jack Black': hanes ei fywyd, a thraddodiadau am dano, o'r amser y dygwyd ef yn wyllt o Affrica hyd adeg ei farwolaeth; ei hiliogaeth, &c., &c., ynghyda darlun o hono yn y flwyddyn 1754. Gan nad oes