Search results

1 - 12 of 214 for "arthur"

1 - 12 of 214 for "arthur"

 • ARTHUR (fl. ? yn gynnar yn y 6ed ganrif), un o arwyr y Brytaniaid yn erbyn eu gelynion, yr hwn a ddaeth gydag amser yn brif ffigur cylch y chwedlau Arthuraidd Ni wyddys dim yn sicr amdano fel cymeriad hanesyddol, er na ellir bellach wadu ei fodolaeth, na'i esbonio, fel y gwnaeth John Rhŷs ac eraill, fel ffigur chwedlonol pur. Nis enwir gan Gildas c. 540 wrth gyfeirio at fuddugoliaeth y Brytaniaid ym ' Mynydd Baddon ' ('Mons Badonicus'), brwydr y dywed Nennius, disgybl Elfoddw (bu farw 809), i Arthur fod yn fuddugol ynddi ac a gofnodir yn Ann. C. s.a
 • WADE-EVANS, ARTHUR WADE (1875 - 1964), offeiriad a hanesydd
 • AP GWYNN, ARTHUR (1902 - 1987), Llyfrgellydd, a thrydydd llyfrgellydd Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth Ganwyd Arthur ap Gwynn 4 Tachwedd 1902, yr ail o dri phlentyn Thomas Gwynn Jones, y bardd nodedig, a Margaret Jane Jones yng Nghaernarfon (Eluned oedd yr hynaf a Llywelyn, yr ieuangaf) pan oedd ei dad yn gweithio ar y papurau, Yr Herald Cymraeg, Papur Pawb a'r Carnarvon & Denbigh Herald. Symudodd y teulu i Ddinbych yn 1906, Yr Wyddgrug yn 1907 a dychwelyd i Gaernarfon yn 1908, cyn symud i
 • HUGHES, ARTHUR (1878 - 1965), llenor
 • MACHEN, ARTHUR (1863 - 1947), awdur
 • BLAYNEY family Gregynog, ARTHUR BLAYNEY, marchog, a berthynai i'r gangen Wyddelig o'r teulu. Ei dad ef oedd yr Arglwydd Blayney cyntaf, trydydd mab David Lloyd Blayney, siryf 1577 a 1585. Bu EDWARD, sef yr ARGLWYDD BLAYNEY cyntaf, yn filwr o'i fachgendod, ac yn 1598 aeth i Iwerddon gyda'r iarll Essex. Gwnaeth enw iddo'i hun fel milwr ac yn 1603 fe'i urddwyd yn farchog, ac yn 1621 gwnaed ef yn Arglwydd Blayney, Barwn Monaghan
 • BLAYNEY, THOMAS (1785), telynor Ganwyd yn Tynycoed, Llanllwchhaearn, Sir Drefaldwyn, mab i Arthur a Letitia Blayney. Enillodd y wobr (telyn arian a 30 gini) yn eisteddfod Caerfyrddin, 1819. Dywed Thomas Price ('Carnhuanawc') mai ef oedd y cyntaf iddo ei glywed yn canu'r delyn deir-res, a thystia i'w enwogrwydd fel telynor. Cadwai westy yn Lydney North, ger Walcot, plasty Arglwydd Powis yn Sir Amwythig. Yn 1829 penodwyd ef yn
 • EDWARDS, ARTHUR TUDOR (1890 - 1946), llawfeddyg
 • COX, ARTHUR HUBERT (1884 - 1961), daearegwr Ganwyd 2 Rhagfyr 1884 yn Birmingham yn fab Arthur James Cox a'i wraig Mary. Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg Edward VI yn Birmingham, ac yna ym Mhrifysgol Birmingham lle y graddiodd yn B.Sc. yn 1904 ac M.Sc. yn 1905. Enillodd raddau uwch Ph.D. Strassburg a D.Sc. Birmingham. Yr oedd yn F.G.S. a dyfarnwyd iddo fedal Lyell y Gymdeithas Ddaearegol yn 1948. Dechreuodd ei yrfa'n ddarlithydd mewn daeareg
 • PEARSON, ARTHUR (1897 - 1980), gwleidydd Llafur ar y cyngor, 1937-38, a gwasanaethodd hefyd yn aelod o Gyngor Sir Forgannwg, 1928-45. Ym 1933-34 ef oedd cadeirydd Pwyllgor Addysg Pontypridd, a daeth yn ynad heddwch ym 1939. Etholwyd Arthur Pearson yn AS Llafur dros etholaeth Pontypridd mewn isetholiad ym 1938 i olynu D. L. Davies. Parhaodd i gynrychioli'r un etholaeth hyd nes iddo benderfynu ymddeol o'r senedd ym Mehefin 1970. Dewiswyd ef yno'n
 • LEWIS, EDWARD ARTHUR (1880 - 1942), hanesydd
 • SANDBROOK, JOHN ARTHUR (1876 - 1942), newyddiadurwr