Search results

1 - 1 of 1 for "iolo morganwg"

1 - 1 of 1 for "iolo morganwg"

iolo morganwg is also mentioned in 11 articles

 • BLEDRI (d. 1022), esgob Llandaf i Landaf dref fechan frenhinol y tybir mai Undy ydoedd. Yn ' Brut Gwent ' rhydd Edward Williams ('Iolo Morganwg') glod fel ysgolhaig iddo a'i alw 'Y Doeth'; rhydd hefyd hanes gorchmynion Bledri ynglyn
 • CYNWAL, WILIAM (d. 1587 neu 1588), bardd rhyngddo ag Edmwnd Prys. Ceir ganddo hefyd herodraeth (e.e., Bangor MS. 5943), brut (Peniarth MS 212), gramadeg (Cardiff MS. 38), a darn o eiriadur yn llaw Edward Williams ('Iolo Morganwg') (NLW MS 13142A
 • DAVIES, WILLIAM (1756 - 1823), casglwr defnyddiau at ysgrifennu hanes sir Forgannwg Davies yn adnabod Edward Williams ('Iolo Morganwg'), a cheir rhai pethau yn llaw Iolo yng nghasgliad Cringell. Yr oedd yn ŵr diwylliedig; byddai'n cyfieithu barddoniaeth Gymraeg i Saesneg a Lladin, a
 • EVANS, DAVID (Dewi Dawel; 1814 - 1891), teiliwr, tafarnwr, bardd, etc. . Herbert Davies, Edwinsford Arms, yn lladd dau gadno a'i nerth ei hun.' Cyfansoddodd englynion i ofyn am y gyfrol gyntaf o Salmau yr Eglwys yn yr Anialwch (Edward Williams, ' Iolo Morganwg '). Adargraffwyd
 • EVANS, JOHN (1770 - 1799), teithiwr ac asiant trefedigaethol Sbaenaidd cytunodd ag Edward Williams ('Iolo Morganwg') i fynd gydag ef ar daith i ymweled â'r 'Indiaid Cymreig' tybiedig y dywedid eu bod yn byw yng nghyrion uchaf yr afon Missouri. Pan dynnodd ' Iolo ' yn ôl o'r
 • HALL, AUGUSTA (Arglwyddes Llanofer), (Gwenynen Gwent; 1802 - 1896), noddwraig diwylliant a dyfeisydd y wisg genedlaethol Gymreig (Iolo Morganwg) ac un o sefydlwyr Cymdeithas Cymreigyddion y Fenni. Anodd dweud pa mor rugl ei Chymraeg oedd Arglwyddes Llanofer, ond ffafrïodd gyflogi Cymry Cymraeg fel gweision, mynnodd wasanaethau
 • HALL, BENJAMIN (1802 - 1867) Society' ac i'r 'Welsh Collegiate Institution,' Llanymddyfri. Prynodd lawysgrifau Edward Williams ('Iolo Morganwg') gan ei fab Taliesin Williams ('ab Iolo') - y maent bellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • PRICE, JOSEPH TREGELLES (1784 - 1854), Crynwr a meistr gwaith haearn ISAAC REDWOOD, a fu'n noddwr i Edward Williams ('Iolo Morganwg') yn ei henaint, yn frawd-yng-nghyfraith iddo; [a gweler Tregelles ].
 • STEPHENS, THOMAS (Casnodyn, Gwrnerth, Caradawg; 1821 - 1875), hanesydd a diwygiwr cymdeithasol ar hanes y Cymry, a'i amcan o ddisodli rhamantiaeth â dull wyddonol o ymchwil yr un mor gadarn ag erioed. Ymhlith ei brif erthyglau y mae cyfres ar y ffugiwr rhamantus Edward Williams (Iolo Morganwg
 • WILLIAMS, TALIESIN (Taliesin ab Iolo; 1787 - 1847), bardd ac awdur Mab Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Fe'i ganwyd yn ôl traddodiad Bro Morgannwg yng ngharchar Caerdydd ar 9 Gorffennaf 1787, a bedyddiwyd ef yn Nhrefflemin 16 Medi. Cafodd ei addysg mewn ysgol yn y
 • WILLIAMS, THOMAS (Gwilym Morganwg; 1778 - 1835), bardd Taliesin ab Iolo pa bryd yn hollol y symudodd Gwilym Morganwg i Bontypridd i gadw tafarn, ond yr oedd yno yn 1813. Ceir copi yn Awen y Maen Chwyf, 17, o lythyr a ysgrifennodd yn Rhagfyr 1813 at gyhoeddwr